top of page

Urodziny Romaszewskiej

17 sierpnia 1940 urodziła się Zofia Romaszewska. Ojciec - oficer Komendy Głównej AK, matka Ewa Prauss-Płoska – członkinią Dywersji i Sabotażu Kobiet AK, a potem batalionu „Parasol”. Obydwoje walczyli w powstaniu warszawskim.

Zofia od 1976 r. zaangażowała się w pomoc pieniężną dla strajkujących robotników w Radomiu i Ursusie, wstrząśnięta „rozwojem wypadków radomskich, w których brutalność i bezkarność milicji nie miała granic”.

Od 1977 kierownik Biura Interwencyjnego Komitetu Obrony Robotników, a następnie Komitetu Samoobrony Społecznej KOR. Redaktor „Biuletynu Informacyjnego KSS KOR”. Od 1980 kierowała Komisją Interwencji i Praworządności Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”, razem ze swoim mężem. W stanie wojennym działała w Radiu „Solidarność”.

Rozpracowywana od 1974 , oskarżona przez SOS „Rodzina” o zbieranie materiałów "o wrogiej treści politycznej z zamiarem przekazania ich do »Kultury« paryskiej lub Radia Wolna Europa oraz kolportowania w kraju”.

Przerwaną operację wznowiło SOR krypt. „Graf”. Zofię aresztowano w 1982 pod zarzutem redakcji i nagrywania audycji dla "nielegalnej radiostacji »Radio Solidarność« (...) zawierające w swej treści wiadomości fałszywe dotyczące sytuacji społeczno-politycznej w kraju, mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy”.

Skazana z art. 48 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym oraz art. 282 KK, na 3 lata pozbawienia wolności. Na wolność wyszła na mocy amnestii w lipcu 1983 r.

W archiwum IPN znajduje się dokumentacja SB z inwigilacji Zofii Romaszewskiej, a także akta śledcze, prokuratorskie, więzienne i obszerny proces sądowy.

Więcej ciekawych historii i dokumentów z zasobu IPN można znaleźć na portalu Przystanek Historia w tematyce Archiwum IPN, https://przystanekhistoria.pl/pa2/tematy/archiwum-ipn?fbclid=IwAR3HaMKWq4T2Yck8t5kwdLmp3JrNvU1agSV5oW_FuHIuNSuVBHrjpxLBNes


Warto przeczytać, jak Zofia Romaszewska opisywała więzienie na Rakowieckiej w liście otwartym z 1983 roku: https://www.salon24.pl/u/romaszewscy-autobiografia/621140,romaszewska-o-wiezieniu-na-rakowieckiej-list-z-1983-r4 wyświetlenia
bottom of page