Urodziny rtm. Pileckiego w murach Rakowieckiej

Dziś w 120 rocznicę urodzin Rotmistrza Witolda Pileckiego, jego córka Zofia Pilecka przypomniała wiersz, który chciała powiedzieć swemu tacie podczas rodzinnej uroczystości u wujka Stanisława 8 maja 1948 r. Nie zdążyła, bo ojca aresztowano.

Posłuchajcie...


6 wyświetleń