top of page

Usuniecie religii ze szkoły

15 lipca 1961 r. Sejm PRL uchwalił ustawę, na mocy której po raz pierwszy w historii na 30 lat katecheza całkowicie zniknęła z polskich szkół. Ustawa stwierdzała, iż szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze mają działać "w duchu socjalistycznej moralności”. Dzięki staraniom Kościoła w osobie kard. Wyszyńskiego Prymasa Polski i zaangażowania kard. Sapiechy, a także księży i katechetów, religia przeniosła się do salek przy kościołach. Musiały jednak one być rejestrowane (§ 7 ust. 1) i znajdowały się pod nadzorem inspektorów oświaty (§ 8). Już od 1957 roku władze zażądały wyeliminowania oceny z religii ze szkolnych świadectw oraz usunięcia krzyży z klas szkolnych. Osoby zakonne miały zakaz nauczania religii, ponieważ - zdaniem komunistycznych władz - duchowni w szkołach "szerzą idee nietolerancji". Stan ten trwał do lat 80., kiedy o prawa dla Kościoła zaczęła upominać się "Solidarność". Pełny powrót religii do szkół nastąpił we wrześniu 1990 r. Wówczas to 95% uczniów zadeklarowało chęć uczestniczenia w lekcjach religii katolickiej.

Zdjęcie z: https://dzieje.pl/wiadomosci/60-lat-temu-usunieto-ze-szkol-nauczanie-religii


Więcej:

https://www.kul.pl/files/214/studia_1/artur_mezglewski_studia_z_prawa_wyznaniowego_1.2000.pdf

https://dzieje.pl/wiadomosci/60-lat-temu-usunieto-ze-szkol-nauczanie-religii

https://historia.dorzeczy.pl/191552/likwidacja-religii-w-szkolach-w-prl-w-roku-1961-walka-z-kosciolem-prl.html20 wyświetleń
bottom of page