W 1983 r. "Solidarność Walcząca" uczciła 45 rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskimDziś 78. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim W 1983 r. "Solidarność Walcząca" uczciła tą rocznicę wydając znaczek pocztowy w drugim obiegu. Marek Edelman umieszczony na znaczku nie tyko był ostatnim dowódca powstania w getcie warszawskim ale również działaczem opozycji demokratycznej. Był represjonowany w PRL i internowany w więzieniu w Łęczycy

https://histmag.org/Marek-Edelman.-Opozycjonista-3484

1 wyświetlenie