top of page

W czerwcu 40 rocznica powstania Solidarności Walczącej

Mury naszego Muzeum będą gościć Solidarność Walczącą w Warszawie. Przygotowujemy się już razem do tej uroczystościbottom of page