top of page

W obronie i przeciwko Polski Walczącej...

Dziś w naszym Muzeum miała miejsce premiera książek prof. Waldemara Handke „W obronie Polski Walczącej. Kartoteka kontrwywiadu AK” i Leszka Żebrowskiego „Przeciwko Polsce Walczącej. Wywiad komunistów 1942–1945”.

Publikacje po raz pierwszy ukazują obszar i skalę infiltracji oraz rozbijania niepodległościowych struktur konspiracyjnych Polskiego Państwa Podziemnego przez wywiad Związku Sowieckiego w oparciu o dostępne materiały archiwalne PPR i GL-AL oraz organizacji niepodległościowych i konspiracyjnej prasy.

Dzięki odnalezionej dopiero w 2017 r. kartotece Referatu 999 nazywanego „Korwetą”, który wchodził w skład Kontrwywiadu Oddziału II KG ZWZ-AK, poznajemy zasięg wiedzy kontrwywiadu Polskiego Państwa Podziemnego o rozpracowywanych komunistach, a także źródłach i metodach pozyskiwania informacji.


Książki prof. Waldemara Handke „W obronie Polski Walczącej. Kartoteka kontrwywiadu AK” i Leszka Żebrowskiego „Przeciwko Polsce Walczącej. Wywiad komunistów 1942–1945” - wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego są do ściągnięcia w pdf w poniższym linku

bottom of page