W Rzeszowie...

19 czerwca 2022 r. w Komborni koło Krosna upamiętniono księdza Władysława Gurgacza, kapelana oddziału zbrojnego Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej.

Władysław Gurgacz urodził się w 1914 r. w Jabłonicy Polskiej. Ukończył gimnazjum w Korczynie. W wieku 17 lat wstąpił do nowicjatu księży jezuitów w Starej Wsi. 7 kwietnia 1939 r. złożył na Jasnej Górze „Akt całkowitej ofiary” za Ojczyznę w potrzebie. Posługę kapłańską rozpoczął w Gorlicach i Krynicy, a po zakończeniu II wojny światowej, został kapelanem oddziału zbrojnego Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej. Za swoją działalność w sierpniu 1949 r. został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano miesiąc później. Kapelan został potajemnie pochowany na cmentarzu Rakowickim. Jego szczątki odnaleziono w 2018 r. podczas prac poszukiwawczych IPN.

Upamiętnienie w postaci tablicy pamiątkowej zostało ufundowane przez IPN Oddział w Rzeszowie i wmurowane w kościele w Komborni, gdzie ks. Władysław Gurgacz został ochrzczony, przystąpił do pierwszej komunii świętej oraz odprawił pierwszą mszę świętą prymicyjną. Poświęcenia tablicy dokonał arcybiskup senior archidiecezji przemyskiej, Józef Michalik. W uroczystości uczestniczyła rodzina ks. Władysława Gurgacza: Urszula Mrozek , Maria Kuczma, Stanisław Gruszka, Tomasz Kuczma, posłowie na Sejm RP Adam Śnieżek i Piotr Babinetz, który odczytał list od wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, skierowany na dzisiejszą okoliczność. Był obecny poseł do Parlamentu Europejskiego Bogdan Rzońca, wicewojewoda podkarpacki Jolanta Sawicka, Jerzy Borcz, przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego i radny Dariusz Sobieraj, dr hab. Filip Musiał, dyrektor IPN Oddział w Krakowie oraz dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, dr Piotr Szopa, naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Rzeszowie, licznie zgromadzeni samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, placówek oświatowych, poczty sztandarowe i mieszkańcy Komborni.

W swoim wystąpieniu dr hab. Filip Musiał powiedział : „Że ojciec Władysław Gurgacz oddał się w ręce bezpieki mając głębokie przekonanie, ze skoro prowadził tych chłopców w lesie, wychowywał ich w lesie, w lesie ich nauczał, to musi z nimi odbyć tę ostatnią drogę, musi być z nimi w czasie największej próby w ubeckiej katowni, a później pod ścianą śmierci w więzieniu przy ulicy Montelupich w Krakowie. My dzisiaj chcemy organizować się wokół takich postaci jak ojciec Władysław i wokół takich wartości jakie przyświecały Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej”

Postać ks. Władysława Gurgacza przedstawił kapitan Jan Jastrzębski, dziekan korpusu oficerów zawodowych wojsk lądowych. Odczytał też rotę przysięgi żołnierskiej Armii Krajowej oraz Apel Pamięci. Dla uczczenia ks. kapitana Władysława Gurgacza oddana została salwa honorowa, a przed tablicą złożone zostały wiązanki kwiatów. Uroczystość uświetniła kompania honorowa 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Andrzeja Galicy z Przemyśla, Jednostka Strzelecka 2222 Brzozów i orkiestra dęta OSP z Iskrzyni.

W czasie uroczystości do świątyni zostały wprowadzone relikwie św. bp. Józefa Sebastiana Pelczara oraz dwóch błogosławionych: ks. Jerzego Popiełuszki i ks. Jana Wojciecha Balickiego. Zostały poświęcone na nowo dwa boczne ołtarze i odsłonięta tablice pamiątkowa poświęcona Matce Generalnej Marii Sylwii Sznajder.

Organizatorami byli IPN Oddział w Rzeszowie, Parafia pw. Matki Bożej Pocieszenia i Św. Marcina w Komborni oraz Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN O/Rzeszów1 wyświetlenie