Walcz Ukraino!

Paweł Piekarczyk, po 8 latach piosenka jeszcze bardziej aktualna.


0 wyświetleń