Waldemar Baczak 1922-1947

Powstaniec Warszawski, podchorąży AK skazany na karę śmierci zamordowany z wyroku sądu przez rozstrzelanie 24 lutego 1947 r. w więzieniu mokotowskim. Przeżył 25 lat.

Miejsce pochówku do dziś nie znane


2 wyświetlenia