top of page

19 lutego 1947 r. w Łodzi zamordowano kpt. Stanisława Sojczyńskiego ps. „Warszyc”, „Wojnar”, „Zbigniew”, zastępcę komendanta Obwodu Radomsko Armii Krajowej i szefa tamtejszego Kedywu, twórcę niepodległościowej organizacji Konspiracyjne Wojsko Polskie.

Urodził się 30 marca 1910 r. w Rzejowicach w powiecie radomszczańskim w rodzinie chłopskiej.

Jesienią 1939 r. został zaprzysiężony na żołnierza Służby Zwycięstwu Polski. Utworzył pierwszy w Obwodzie Radomsko oddział partyzancki, którym dowodził do listopada 1943 r. W nocy z 7 na 8 sierpnia 1943 r. dowodził akcją uwolnienia 50 więźniów z więzienia w Radomsku. Był dowódcą I batalionu 27 pp 7 Dywizji Piechoty o kryptonimie „Ryś”. Po rozwiązaniu AK pozostał w konspiracji, skupiał swoich dawnych żołnierzy, nawiązywał kontakty z oddziałami zbrojnymi, stawiającymi opór komunistom.

Sojczyński wpadł w ręce bezpieki w Częstochowie 27 czerwca 1946 r. Pierwsze przesłuchanie odbyło się 29 czerwca 1946 r. Funkcjonariusze UB próbowali wymuszać na nim zeznania torturami. Proces „Warszyca” i jego podkomendnych odbył się przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Łodzi w dniach 9-14 grudnia 1946 r. Sojczyński wziął odpowiedzialność za wszystkie działania KWP, które znalazły odzwierciedlenie w rozkazach i meldunkach organizacji. Egzekucję na 6 skazanych wykonano 19 lutego 1947 r.

Zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN kontynuuje prace w celu ustalenia miejsca ukrycia szczątków kpt. Stanisława Sojczyńskiego i jego pięciu podkomendnych. Ostatnie prace prowadzone były w ubiegłym roku w Łodzi na osiedlu Brus.

#PowracamyPoSwoich

Źródło IPN
0 wyświetleń
bottom of page