top of page

Wicedyr. Pawłowicz w Cieszynie

Wicedyrektor Jacek Pawłowicz prezentował postać i dokonania Rotmistrza Pileckiego w Zespole Szkół Władysława Szybińskiego w Cieszynie.


2 wyświetlenia
bottom of page