top of page

Wołyń - pamiętamy


Symbolem pamięci o ludobójstwie Polaków przez ukraińskich nacjonalistów na Wołyniu i Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczpospolitej jest kwiat lnu, który kwitnie w lipcu. Roślina była powszechnie uprawiana przez rolników na Wołyniu przed II wojną światową, stosowana również w kuchni i lecznictwie.

W niedzielę 11 lipca 1943 r. oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii dokonały skoordynowanego ataku na 99 polskich miejscowości, głównie w powiatach kowelskim, horochowskim i włodzimierskim. Było to apogeum mordów prowadzonych od lutego 1943 roku do wiosny 1945 roku. Akcja objęła wówczas nie tylko Wołyń, ale również województwa lwowskie, tarnopolskie i stanisławowskie – czyli Galicję Wschodnią, a nawet część województw graniczących z Wołyniem: Lubelszczyzny (od zachodu) i Polesia (od północy). W 1943 r. na terenie Wołynia i innych obszarach Kresów Południowo-Wschodnich II RP doszło do jednej z najokrutniejszych zbrodni II wojny światowej. W jej wyniku w latach 1943-45 zamordowano według szacunków Instytutu Pamięci Narodowej ok. 100 tys. Polaków - mężczyzn, kobiet i dzieci. Sprawcy Zbrodni Wołyńskiej – Organizacja Nacjonalistów Ukraińskich frakcja Stepana Bandery (OUN-B) oraz jej zbrojne ramię Ukraińska Armia Powstańcza (UPA) we własnych dokumentach planową eksterminację ludności polskiej określali mianem „akcji antypolskiej”.

22 lipca 2016 r. Sejm RP ustanowił dzień 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej.

52 wyświetlenia
bottom of page