Wręczenie statuetek

Uroczyste wręczenie statuetek przyjaciołom Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL

W 74 rocznicę śmierci rtm Witolda Pileckiego dyrekcja naszego Muzeum uhonorowała statuetkami osoby, które były zaangażowane we wspieranie naszej placówki w latach 2016-2022:

Dr hab. Sławomir Cenckiewicz - historyk i publicysta, wykładowca akademicki, profesor Akademii Sztuki Wojennej i dyrektor Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie, członek w Radzie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL

Prof. Bogdan Chrzanowski- historyk, politolog, muzealnik, profesor nauk społecznych, prodziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, sekretarz Rady Naukowej Instytutu Bałtyckiego oraz przewodniczący Rady Powierniczej Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, członek w Radzie Programowej Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL

Dr Wojciech Frazik - historyk, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Krakowie, redaktor naczelny „Zeszytów Historycznych WiN-u”, członek w Radzie Programowej Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL pierwszej kadencji i wiceprzewodniczący w drugiej kadencji

Jan Józef Kasprzyk - historyk, urzędnik, samorządowiec, działacz społeczny. Autor publikacji poświęconych dziejom II Rzeczypospolitej. Od grudnia 2015 do lutego 2016 – zastępca, a następnie Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, członek Radzie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL

Dr Maciej Korkuć - historyk, naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Krakowie. Adiunkt w Akademii Ignatianum w Krakowie., członek w Radzie Programowej i Radzie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL

Dr Kazimierz Krajewski - prawnik, historyk, Prezes Nowogródzkiego Okręgu Światowego Związku Żołnierzy AK, członek w Radzie Programowej i Radzie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL

Dr Tomasz Łabuszewski - historyk, naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Warszawie, członek w Radzie Programowej i Radzie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL

Marszałek Senior Antoni Macierewicz - działacz opozycji antykomunistycznej w latach 1968–1989, współzałożyciel Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”. Poseł na Sejm RP. W latach 1991–1992 minister spraw wewnętrznych, w latach 2006–2007 szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, od 2013 wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, w latach 2015–2018 minister obrony narodowej. Marszałek Senior Sejmu RP IX kadencji. Od pierwszych dni powstawania wspierał i ochraniał Muzeum. Był z nami zawsze w dobrych i złych momentach.

Dr Grzegorz Majchrzak - doktor nauk humanistycznych, kulturoznawca, historyk i dziennikarz, pracownik Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej, członek Stowarzyszenia „Archiwum Solidarności” i Stowarzyszenia Wolnego Słowa, członek w Radzie Programowej Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL

Dr Karol Nawrocki - historyk, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, do niedawna dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, działacz społeczny, specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi, członek Rady Dyplomacji Historycznej przy Ministrze Spraw Zagranicznych RP, członek w Radzie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL

Dr hab. Piotr Niwiński, historyk, politolog, wykładowca akademicki, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Gdańsku, członek Rady Fundacji im. Tomasza Strzembosza, członek w Radzie Programowej i Radzie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL

Dr hab. Krzysztof Szwagrzyk - historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych, od 2016 zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, nauczyciel akademicki, członek w Radzie Programowej Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL

Prof. dr hab. Jan Żaryn - historyk, działacz społeczny, publicysta, były senator RP, nauczyciel akademicki, dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego; redaktor naczelny "W sieci Historii", członek w Radzie Programowej i przewodniczący w Radzie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL

Zofia Pilecka - córka Rotmistrza Witolda Pileckiego, od pierwszych dni działalności wolontariusz Muzeum, kobieta o ogromnym sercu i życzliwości

Fot. Konrad Falęcki14 wyświetleń