WRON jak niemiecka "gapa"

Stan wojenny był czasem walki z komuną na różne sposoby -również poprzez wyrób domowym sposobem ulotek. Tak wyglądała jedna z nich zrobiona ręcznie wykonaną pieczątką. Hasło "WRON-a skona" nawiązywało do Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (w skrócie WRON), która pod wodzą gen. Wojciecha Jaruzelskiego wprowadziła w Polsce stan wojenny 13 grudnia 1981 r. Grafika ulotki nawiązywała do wojennej, okupacyjnej niemieckiej "gapy", gdzie w miejsce swastyki wstawiona została czerwona gwiazda.


5 wyświetleń