top of page

Wyrok śmierci dla "Żmudzina"

26 czerwca 1952 roku komunistyczny sąd w Warszawie skazał na karę śmierci Bolesława Kontryma „Żmudzina”. Podczas I wojny światowej Kontrym walczył w armii rosyjskiej, a następnie w II Korpusie Polskim na Wschodzie. W latach 1919-1922 służył w Armii Czerwonej. Ponieważ prowadził tajną działalność wywiadowczą na rzecz RP, w obliczu zdekonspirowania uciekł do Polski, gdzie podjął pracę jako funkcjonariusz policji. W 1939 roku wyemigrował do Francji, w 1940 walczył pod Narwikiem w szeregach Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich. Do Polski wrócił spuszczony na spadochronie w 1942. Był oficerem „Wachlarza” i szefem Kedywu Okręgu AK Polesie, Centrali Służby Śledczej i zastępcą głównego inspektora Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa w strukturach Delegatury Rządu na Kraj oraz dowódcą oddziału bojowego. Walczył w powstaniu warszawskim w Zgrupowaniu „Bartkiewicz”, a następnie III batalionem 36. pułku piechoty Legii Akademickiej. Po kapitulacji uciekł z niewoli niemieckiej i walczył w 1. Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka. Po powrocie do Polski, został osadzony i torturowany przez komunistyczną bezpiekę w więzieniu na Rakowieckiej 37. 26 czerwca 1952 został skazany na śmierć. Wyrok wykonano 2 lutego 1953 roku. Szczątki Kontryma wrzucone do bezimiennego grobu, zostały odnalezione dopiero w 2013 roku przez Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN pod kierunkiem prof. Krzysztofa Szwagrzyka w kwaterze "Ł" na warszawskich Powązkach.


4 wyświetlenia
bottom of page