top of page

Wyrok śmierci ks. Rudolf Marszałek

Zaktualizowano: 5 sty

10 marca 1948 r. o godz. 21.55 w więzieniu na Rakowieckiej wykonano wyrok na ks. mjr Rudolfie Marszałku ps. "Opoka". W protokole zapisano "przez rozstrzelanie". Sierż. Piotr Śmietański oddał strzał w tył głowy skazanego.

Ks. mjr Rudolf Marszałek był duszpasterzem AK, a od lata 1945 r. okręgu śląskiego NSZ.

Ubowcy aresztowali duchownego 12 grudnia 1946 r. w Chorzowie. 31 grudnia został przewieziony do więzienia na Mokotowie w Warszawie. Śledztwo prowadzili m.in. ppłk Józef Różański i Adam Humer. Zostało zakończone 16 sierpnia 1947 r. Akt oskarżenia trafił do sądu, który 17 stycznia 1948 r. skazał ks. Marszałka na śmierć i utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze i przepadek całego mienia.

Wobec tego wyroku adwokat ks. Marszałka Henryk Nowogródzki założył skargę rewizyjną podając istotne dla sprawy uchybienia. 20 lutego 1948 roku Najwyższy Sąd Wojskowy w Warszawie, utrzymał wyrok w mocy.

Szczątków ks. Marszałka do dziś nie odnaleziono.


Zbiór fotografii związanych z ks. Rudolfem Marszałkiem, które posiadamy w swoich muzealnych zbiorach:

- ks. Marszałek jako aktor,

- ks. Marszałek w mundurze idący w towarzystwie drugiego księdza,

- Maria Marszałek, siostra księdza.

3 wyświetlenia
bottom of page