top of page

Wyrok za internowanie-czyny wyczerpały znamiona zbrodni


"Wyrokiem z dnia 28 maja 2021 roku Sąd Rejonowy w Krośnie skazał Zdzisława G. – byłego Naczelnika Wydziału Śledczego Służby Bezpieczeństwa Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Krośnie – za popełnienie zbrodni komunistycznych, stanowiących jednocześnie zbrodnie przeciwko ludzkości, które polegały na bezprawnym pozbawieniu wolności w okresie od 12 grudnia 1981 roku 70 osób, działaczy ówczesnej legalnej opozycji, na mocy decyzji o internowaniach"
Szczegóły na portalu DoRzeczy
bottom of page