top of page

Wyrok za manifestację 3 maja

maja 1980r Tadeusz Szczudłowski wraz z Dariuszem Kobzdejem zostali skazni przez kolegium ds. wykroczeń na 3 miesiące aresztu za udział w nielegalnej manifestacji 3 V 1980, Tadeusz Szczudłowski po mszy św. w Bazylice Mariackiej przemawiał na wiecu pod pomnikiem Jana III Sobieskiego, po jego zakończeniu aresztowany, następnie skazany.

Dariusz Kobzdej brał udział w manifestacji został pobity przez milicję, aresztowany i osadzony w więzieniu gdzie rozpoczął głodówkę protestacyjną

Poczucie wolności czasem drogo kosztuje i decyzje kto®e podejmujemy czynią z nas ludzi silnej woli lub słabeuszy. To od nas zależy wybór.

.

bottom of page