top of page

Wystawa "Wacław Felczak

Na dziedzińcu naszego Muzeum można zobaczyć plenerową wystawę o Wacławie Felczaku, przed nadchodzącą 30 rocznicę jego śmierci.

Wacław Felczak - ur. 29 maja 1916 r. w Golbicach, historyk, wybitny znawca tematyki węgierskiej i środkowoeuropejskiej, żołnierz Polskiego Państwa Podziemnego. Studiował historię na Uniwersytecie Poznańskim, gdzie zainteresował się historią stosunków polsko-węgierskich i utworzył studenckie Koło Przyjaciół Węgier. W czasie II wojny światowej kierował ruchem kurierów pomiędzy Rządem RP na uchodźstwie, a Krajem okupowanym przez III Rzeszę i Związek Sowiecki. Po 1945 kontynuował działalność kurierską, m.in. organizując - na prośbę wicepremiera Stanisława Mikołajczyka - ucieczkę przywódców PSL z komunistycznej Polski. Po długotrwałym okrutnym śledztwie w 1948 roku został skazany na dożywocie. Zwolniony z więzienia po ośmiu latach – w październiku 1956, rozpoczyna nowe życie – naukowca, wiążąc się zawodowo z Instytutem Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jako autor wielu pionierskich prac z zakresu historii Węgier, nieomal każdą zgodę władz na paszport i zagraniczny wyjazd wykorzystywał do odwiedzenia Węgier. Pobyty te wykorzystywał do włączania się w różne działania, służące formowaniu demokratycznej opozycji na Węgrzech. Jesienią 1987 r. Wacław Felczak, jako profesor wizytujący, został zaproszony z wykładami do Eötvös Collegium w Budapeszcie. Wykłady wygłaszał też w znajdującym się po sąsiedzku Collegium Istvána Bibó, którym przysłuchiwali się liczni studenci prawa, jak m.in. Viktor Orbán, László Kövér czy János Áder, którzy wkrótce założyli partię polityczną – Fidesz, a po latach zajęli funkcje premiera, przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego oraz prezydenta państwa. Wacław Felczak zmarł 23 października 1993 r. i został pochowany na cmentarzu na "Pęksowym Brzyzku" w Zakopanem.3 wyświetlenia
bottom of page