top of page

Wystawa znaczków

W Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL została otwarta wystawa ,,Poczta Wolności. Wystawa znaczków poczty podziemnej z lat 1981-1989 z kolekcji Edwina Klessy ''. Otwarcie poprzedziło spotkanie z Panem Edwinem Klessą, które poprowadził Jarosław Wróblewski.

Pan Edwin Klessa to nie tylko uczestnik I Zjazdu „Solidarności”, internowany w stanie wojennym działacz podziemia z Trzcianki w Wielkopolsce. W latach 80. zbierał drukowane i kolportowane w drugim obiegu znaczki i kartki pocztowe.

Dziś Jego wyjątkowa kolekcja liczy aż 2,7 tys. znaczków.

Wystawa będzie prezentowana do dnia 13 stycznia 2024 r. w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL przy ul. Rakowieckiej 37.

 13 grudnia będzie też coś specjalnego dla filatelistów. Tego dnia będzie można otrzymać okolicznościową kartkę, znaczek i stempel pocztowy z napisem „Przecz z komuną!”, przygotowany we współpracy z Pocztą Polską na 42. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.

Zapraszamy !bottom of page