top of page

Z Francji na Rakowiecką

Na ręce wicedyrektora Jacka Pawłowicza cenną kolekcję prasy z drugiego obiegu przekazał Ambasador Polski we Francji Jan Emeryk Rościszewski, który działał w opozycji w czasie stanu wojennego i był kolporterem oraz drukarzem wielu z tych publikacji. Znajdują się wśród tych druków prawdziwe białe kruki. Serdecznie dziękujemy Panu Ambasadorowi za wzbogacenie naszych zbiorów.
5 wyświetleń
bottom of page