top of page

Zakatowany Edward Pisula


12 lipca 1945 r. zmarł zakatowany przez UB ppłk Edward Pisula "Tama". Podczas I wojny światowej walczył na froncie włoskim, w II Rzeczypospolitej służył jako kawalerzysta w 8 Pułku Ułanów. Walczył w wojnie polsko – bolszewickiej. Za wybitne zasługi został odznaczony Krzyżem Srebrnym Virtuti Militari i dwukrotnie Krzyżem Walecznych. Uczestnik kampanii obronnej 1939 roku. Włączył się w działalność konspiracyjną na terenie Gór Świętokrzyskich. Zagrożonego aresztowaniem przez Niemców przeniesiono do Tarnopola. W Tarnopolu został szefem Kedywu Okręgu Tarnopolskiego AK, dowodząc Akcją "Burza" na tamtym terenie. Po zajęciu Kresów Wschodnich przez Armię Czerwoną, wstąpił we wrześniu 1944 r. do LWP na ochotnika i został dowódcą 3 Pułku, którym dowodząc dotarł do powstańczej Warszawy i rozpoczął przygotowania do przeprawienia pułku na drugą stronę Wisły na pomoc powstańcom. Zdradzony i zdekonspirowany jako członek AK, został aresztowany przez NKWD. Osadzony w obozie dla żołnierzy AK skąd w kwietniu 1945 uciekło 48 żołnierzy Podziemia a on został przeniesiony do więzienia na Zamku w Lublinie, a potem do Włochach koło Warszawy gdzie czekało go nieludzkie śledztwo. Został skazany na 3 lata za to, że nie doniósł o planowanej ucieczce. Przeniesiony do komunistycznej katowni, na Pragę do okrytego złą sławą więzienia "Toledo", gdzie po raz kolejny poddany został okrutnym torturom, w efekcie których. Miejsce jego pochówku pozostaje nieznane.

Dom rodzinny „Tamy” w Nowosielcach na Podkarpaciu spaliło UPA w sylwestrową noc 1945/1946. Tak zacierano pamięć o bohaterach.

31 wyświetleń
bottom of page