Zamknięcie ośrodków internowania


Tuż przed Wigilią, 23 grudnia 1982 roku władze stanu wojennego zdecydowały, że ośrodki internowania zostały zamknięte. W ciągu ponad roku przeszło przez nie blisko dziesięć tysięcy działaczy Solidarności i antypeerelowskiej opozycji. Większość spośród 52 ośrodków była zorganizowana w więzieniach i aresztach. Szczególny wydźwięk miało zorganizowanie obozu w Kamiennej Górze, w miejscu dawnej filii niemieckiego obozu Gross-Rosen. W Gołdapi był obóz dla kobiet.

W grudniu 1982 nie zwolniono jednak wszystkich internowanych. Siedmiu z nich przeniesiono do więziennych cel. Obawiano się, że na wolności włączą się w działalność podziemną. Tych siedmiu to członkowie władz Solidarność, legalnie wybrani na I Zjeździe: Andrzej Gwiazda, Marian Jurczyk, Jan Rulewski, Seweryn Jaworski, Karol Modzelewski, Grzegorz Palka i Andrzej Rozpłochowski.

Władze kilka miesięcy wcześniej wykonały podobny manewr. Po demonstracjach ulicznych w całej Polsce w rocznicę podpisania porozumień sierpniowych zamieniono internowanie na areszt działaczom dawnego KOR. Byli to: Jacek Kuroń, Jan Lityński, Adam Michnik i Henryk Wujec.

W więzieniu znalazło się 11 czołowych działaczy Solidarności i opozycji. Nawet będąc za kratami będą sprawiali duże kłopoty. Zwłaszcza, gdy za jakiś czas odrzucą ofertę wyjazdu za granicę.

Więcej o stanie wojennym: https://bit.ly/30CbCCQ

Baza internowanych w stanie wojennym: https://bit.ly/3dUMwC3