top of page

Zasłużona w historii Łomży

Historyk Marta Gosk pracująca w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, napisała broszurkę o jednej z najbardziej zasłużonych kobiet w historii Łomży, aktywnie działającej w Polskiej Organizacji Wojskowej na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości - Adeli Jarnuszkiewicz.

Adela Maria Jarnuszkiewicz-Surawska była współzałożycielką Ligi Kobiet zaangażowanych w pomoc dla legionistów przebywających w niemieckim obozie internowania w Łomży. Brała również udział w obronie Łomży przed bolszewikami, a gdy zajęli miasto, uczestniczyła w akcjach wywiadowczych, m.in. w uwolnieniu bp Romualda Jałbrzykowskiego. W czasie II wojny światowej włączyła się w tajne nauczanie i była łączniczką Armii Krajowej.

Broszura „Adela Maria Jarnuszkiewicz-Surawska” ukazała się w serii „Bohaterowie Niepodległej” Instytutu Pamięci Narodowej i jest pierwszą publikacją dotyczącą łomżynianki.


bottom of page