top of page

Zasadzka w Czemiernikach

Czemierniki 9. sierpnia 1945 r. oddział por. Jerzego Skolińca "Kruka" zrobił zasadzkę na grupę operacyjną składającą się z 14 funkcjnariuszy UB/MO. W potyczce zginęło 11 funkcjonariuszy, strat własnych brak.

fot. 1. por. Jerzy Skoliniec "Kruk" (domena publiczna)


bottom of page