top of page

Zasadzka w Zaskrodzie

Zaskrodzie (gm. Stawiski pow. Kolno) 12 sierpnia 1954 r. w zasadzce UB poległ plutonowy Marian Borys „Czarny” – zwabiony w zasadzkę przez agenta o krypt. „Krzakowski”.

więcej na: https://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/643693

http://www.glosznadnarwi.pl/.../GLOS-znad-Narwi-nr-19...


fot. Marian Borys "Czarny" (źródło http://www.glosznadnarwi.pl/.../GLOS-znad-Narwi-nr-19... dostęp 10.08.2022)

9 wyświetleń
bottom of page