top of page

Zbiory-grafika


W nocy przed wprowadzeniem stanu wojennego 12 grudnia 1981 roku rozpoczęto akcję aresztowania przywódców i działaczy NSZZ Solidarność. Ponad 5 tysięcy osób było internowanych w 40 różnych miejscach odosobnienia. Potrafiły tam powstawać prace plastyczne z wykorzystaniem najprostszych dostępnych technik. Dziś chcemy pokazać grafikę z naszych zbiorów powstałą w Ośrodku Odosobnienia dla Internowanych w Załężu k. Rzeszowa w czerwcu 1983 roku. Na kopercie odbita twarz ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego i sentencja:


" - Każdy kogo wyśmiano, a nie odpowiedział
- Kogo ubiczowano a nie reagował
- Kto był opluwany, a nie odpłacił złym za złe
- Zwyciężył"

4 wyświetlenia
bottom of page