top of page

Zbiory-krzyżyk ze szczoteczki do zębów


Dziś chcemy przedstawić kolejny niezwykły eksponat - relikwię zdeponowany w naszych zbiorach

Krzyż z Najświętszym Sercem Pana Jezusa zrobiony ze szczoteczki do zębów. Materiał koloru żółtego. Wewnątrz materiału umieszczone wypełniające go dekoracyjne elementy z datą 1949. Wykonany przez Rudolfa Chorzempę w więzieniu we Wronkach. Według relacji jego córki, Teresy Chorzempy, trudy więziennego życia znosił dzięki głębokiej wierze. Nie rozstawał się z obrazkiem św. Teresy od Dzieciątka Jezus i z modlitewnikiem. Wśród religijnych pamiątek zachowały się także różaniec ulepiony z chleba – z krzyżykiem i wizerunkiem Matki Bożej. Te pamiątki, traktowane przez ofiarodawczynię jak rodzinne relikwie, zostały w Oddziałowym Archiwum IPN w Rzeszowie dokładnie sfotografowane i za zgodą pani Teresy przekazane do tworzonego w Warszawie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.


Rudolf Chorzempa twórca krzyżyka ze szczoteczki do zębów – ur. 18 sierpnia 1907r. w Rzeszowie. W 1936 roku uzyskał tytuł prawnika, a w 1937 roku rozpoczął praktykę w Ministerstwie Przemysłu i Handlu w Warszawie, w którym pracował jako referent aż do wybuchu II wojny światowej. We wrześniu 1939 roku zgłosił się jako ochotnik do obrony Warszawy i otrzymał przydział do 6. Baterii 5. Pułku artylerii lekkiej. Po kapitulacji stolicy został osadzony w obozie w Piasecznie, z którego szybko go zwolniono, aby natychmiast go aresztować. Udało mu się uciec z transportu do Prus Wschodnich i w październiku wrócić do Warszawy. W 1940 roku wyjechał z żoną i synem do Rzeszowa. Pracował w filii krakowskiej firmy buchalteryjno – rewizyjnej „Kompass”

W styczniu 1945 roku przystąpił do podziemia poakowskiego w charakterze informatora tzw. Brygad Wywiadowczych. Złożył przysięgę na ręce Mirosława Bilińskiego ps. „Andrzej” i przyjął pseudonim „Feliks”. Dostarczał materiały wywiadowcze o nadużyciach Armii Czerwonej, NKWD, urzędów bezpieczeństwa, MO i nowych władz administracyjnych. W lipcu 19445 roku został kierownikiem referatu kontrwywiadu Biura Studiów Rzeszowskiego Okręgu Brygad Wywiadowczych Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj, a od września tego roku, Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość’. Otrzymywał materiały wywiadowcze z terenu całego województwa rzeszowskiego. Już w połowie 1946 roku Brygady Wywiadowcze zostały dokładnie rozpracowane przez UB, któremu udało się umieścić swoich agentów w strukturach terenowych Brygad.

Rudolf Chorzempa został aresztowany 18 września 1946 roku i osadzony w areszcie WUBP przy ul. Jagiellońskiej i poddany brutalnemu śledztwu. Następnie przewieziony do Krakowa, gdzie przebywał do września 1947 roku.

Po powrotnym przewiezieniu do Rzeszowa, został skazany przez WSR na 12 lat więzienia, 5 lat utraty obywatelskich praw publicznych i utratę mienia. Do marca 1948 roku odbywał karę na Zamku w Rzeszowie, a następnie w Centralnym Więzieniu Karnym we Wronkach.

24 lutego 1955 roku, ze względu na gruźlicę, Chorzempa uzyskał zgodę na roczną przerwę w odbywaniu kary. W wyniku amnestii nie powrócił już do więzienia. Zmarł w Rzeszowie 5 grudnia 1984 roku, a osiem lat później, 18 grudnia 1992 r., Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie unieważnił dotyczący go wyrok WSR w Rzeszowie.

Zdjęcie Rudolfa Chorzempy w mundurku szkolnym z 1928r. ze zbiorów AIPN


Oraz informacje z Rzeszowskiego IPN-u


11 wyświetleń
bottom of page