top of page

Zbiory od Zofii Rzeżuskiej

W październiku zbiory naszego Muzeum wzbogaciły się o nowe, cenne pamiątki. Pani Zofia Rzeżuska, emerytowana nauczycielka historii, podarowała nam liczne dokumenty związane z działalnością NSZZ „Solidarność”, stanem wojennym oraz z pierwszą pielgrzymką Jana Pawła II do Polski.

Wśród darów znalazły się więc między innymi koperty po ocenzurowanych listach z 1982 roku, przepustki uprawniające do zmiany miejsca pobytu w czasie stanu wojennego, materiały wyborcze „Solidarności” z 1989 r.

Jest też tajemniczy zbiór zasuszonych róż i goździków. Jak podaje ofiarodawczyni, są to pozostałości kwiatów, którymi wierni witali Ojca Świętego podczas jego przejazdu ulicami Warszawy 2 czerwca 1979 r.1 wyświetlenie
bottom of page