top of page

Zdzisław Badocha „Żelazny”

97 lat temu 23 marca 1925r. urodził się ppor. Zdzisław Badocha „Żelazny”, żołnierz Wileńskiego Okręgu AK, dowódca 5 szwadronu 5 Brygady Wileńskiej AK w okresie pomorskim, jeden z najdzielniejszych żołnierzy mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” i postrach stalinowskiej bezpieki.

Zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN podejmował wielokrotne próby odnalezienia szczątków „Żelaznego”. Ostatnie tego typu działania przeprowadzono na cmentarzu w Sztumie jesienią 2021 r. Relacja z poszukiwań: https://bit.ly/37UqJL5

Aktualnie trwają prace badawcze, których celem jest weryfikacja prawdziwości kolejnych hipotez o domniemanym miejscu pochówku ppor. Zdzisława Badochy „Żelaznego”.

#PowracamyPoSwoich

za Biurem Poszukiwań i Identyfikacji IPN

fot. AIPN/BPiI


81 wyświetleń
bottom of page