top of page

Zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN w Rembertowie odkrył 8 grobów ze szczątkami ofiar

Zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN w Rembertowie podczas II etapu prac poszukiwawczo-ekshumacyjnych na terenie jednostki wojskowej JW. 4226 odkrył groby ze szczątkami ofiar. Prace poszukiwawcze potwierdziły zachowane relacje świadków o istnieniu tajnych pochówków na terenie jednostki w Rembertowie, gdzie w 1944-45 znajdował się obóz dla jeńców wojennych NKWD, a wcześniej niemiecki obóz pracy przymusowej dla Polaków.

W toku prac ujawniono 8 grobów (w tym kilka zbiorowych) ze szczątkami około 15 osób. Działania prowadzone są we współpracy z Oddziałową Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie.bottom of page