top of page

Zginął w walce z KBW

7 maja 1948 r. w walce z komunistycznym KBW w Ogrodnikach pod Siemiatyczami zginął ppor. Antoni Borowik "Lech", dowódca 3 szwadronu 6. Wileńskiej Brygady AK żołnierz WIN-u. Poległ w trakcie operacji „Z” 8 V 1948 pod wsią Ogrodniki; ciężko ranny popełnił samobójstwo. Miejsce jego pochówku pozostaje nieznane.

Więcej na stronie: https://biogramy.ipn.gov.pl/bio/wszystkie-biogramy/110105,Ppor-Antoni-Borowik-quotLechquot.html?fbclid=IwAR00AsrEoBzUvSN4eSW8PaW5m75EjdvaGI7JS0pjCIiDnNUrcRA95zccCzU


6 wyświetleń
bottom of page