top of page

Zlot Jaworzniaków

Dyrektor dr hab. Filip Musiał reprezentował Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL na na XXXI Zlocie "Jaworzniaków". Krzysztof Szwagrzyk wspominał poprzednie zloty, w których uczestniczył i na których zaprzyjaźnił się ze środowiskiem młodocianych więźniów politycznych. Uwieńczeniem spotkania był poruszający koncert w wykonaniu żołnierzy Wojska Polskiego. Zgromadzeni goście i uczestnicy spotkania wraz z chórem wspólnie zaśpiewali znane polskie pieśni i piosenki patriotyczne, niejeden ocierał ukradkiem "spocone" oczy.

Dziękujemy za te niezapomniane chwile.

Związek Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944–1956 „Jaworzniacy” powstały w 1991 roku, jest organizacją pomagająca byłym młodocianym więźniom politycznym lat 1944–1956 i ich rodzinom. Nazwa „Jaworzniacy” wywodzi się od miejsca ich uwięzienia – więzienia dla młodocianych w Jaworznie, utworzonego w 1951 r. w miejscu Centralnego Obozu Pracy. Głównym zadaniem organizacji jest utrwalanie pamięci o walce powojennej młodzieży o wolność i niezawisłość Polski. Związek wydaje miesięcznik pt. „Jaworzniacy” pismo Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944–1956, wyróżniony w 1991 roku przez Fundację im. Jerzego Łojka. Funkcjonuje także Fundacja Pomocy Byłym Młodocianym Więźniom Politycznym, której zadaniem jest gromadzenie darowizn, niesienie pomocy najbardziej potrzebującym członkom Związku i „ocalenie prawdy od zapomnienia”.

W czasie II wojny światowej w Jaworznie mieścił się podobóz Auschwitz - Birkenau, a w 1951 r. powstało tu więzienie dla młodocianych więźniów politycznych - od 15 roku życia do 21. Więźniowie kierowani byli do 5 kopalń Jaworznickiego Okręgu Węglowego, pracując w urągających warunkach, mokrych i zagrożonych wybuchem metanu pokładach. Pracowali również w zakładzie prefabrykacji betonu i stolarni, która produkowała skrzynki do amunicji i broni. Przeszkolona kadra więzienna (550 strażników) specjalnymi metodami wymuszała zmianę poglądów podopiecznych, skłócając, promując donosicielstwo obietnicami uwolnienia. Panowała wszechobecna inwigilacja i głód. Komendantem więzienia w Jaworznie był sadystyczny Samuel Morel, zmarły w Izraelu. Do końca życia, otrzymywał prominentną emeryturę.

Obóz w Jaworznie został zlikwidowany w 1956 r. na skutek buntu, który wybuchł 15 maja 1955 r. jako wyraz protestu po zastrzeleniu więźnia w trakcie snu po nocnej zmianie pracy w kopalni. Był to największy bunt w historii polskiego więziennictwa. Wzięło w nim udział ponad 2 500 więźniów.

Po amnestii w 1956 roku więźniowie zostali wcieleni do zasadniczej służby wojskowej, do batalionów górniczych, nadal inwigilowani i usuwani na margines życia społecznego.

Więcej na stronie: http://jaworzniacy.pl/

2 wyświetlenia
bottom of page