top of page

Zmarł Andrzej Bulc

18 października 2023 jeden z założycieli Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża –


Andrzej Bulc był członkiem komitetu założycielskiego Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. W 2018 roku został Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności. Zmarł w wieku 72 lat. Termin pogrzebu zostanie podany wkrótce.


Andrzej Bulc, ur. 11 XI 1951 w Przasnyszu. Ukończył Policealne Studium Budownictwa Okrętowego w Gdańsku (1973).

1973–1979 elektryk, następnie kontroler jakości w Zakładach Okrętowych Urządzeń Elektrycznych i Automatyki Elmor w Gdańsku, 1980–1981 laborant w Biurze Badawczym ds. Jakości Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Warszawie. 1978–1980 członek Komitetu Założycielskiego WZZ Wybrzeża, w redakcji pisma WZZW „Robotnik Wybrzeża”.

Od IX 1980 w „Solidarności”, przewodniczący KZ „S”. Od IX 1981 (od II 1981 społecznie) organizator we Wszechnicy Robotniczej „S” przy Zarządzie Regionu Mazowsze.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Białołęce, 21 VII 1982 zwolniony.

1989–2005 w USA, następnie powrócił do Polski.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2018).

Od 30 VI 1978 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO w Gdańsku w ramach SOR krypt. Żak; 22 IV 1980 akta przesłano do Wydz. III KS MO w Warszawie.

3 wyświetlenia
bottom of page