top of page

Zmarł Mariusz Andrzej Wieczorkowski

29 marca 2023 roku w wieku 75 lat zmarł Mariusz Andrzej Wieczorkowski, ur. 26 sierpnia 1947 w Kutnie. Ukończył etnologię na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie 8 marca 1968 wziął udział w wiecu studenckim. Był autorem (z Teresą Korecką) projektu Pomnika Ulotki, który miał stanąć w Kutnie 16 grudnia 1981 (do odsłonięcia nie doszło z powodu wprowadzenia stanu wojennego).

Po 13 grudnia 1981 organizował wystawy: - Znak + (1983), - Obecność (1984), - Droga świateł (1987), - instalacja autorska Czas Apokalipsy (1984), - Odpowiedź (1984), - Labirynt (1989), Planował też odczyty i spotkania m.in. przy kościele Miłosierdzia Bożego w Warszawie,

W latach 1984-1987, był autorem publikacji w podziemnych pismach (m.in. w „Niepodległości”).

Od 1984 do 1990, współzałożyciel Wydawnictwa Podziemnego DOM, gdzie projektował grafiki drugiego obiegu: - ulotki, - banknoty, - znaczki poczt podziemnych - i koperty.

Od 1986, jako członek RKW NSZZ "Solidarność" Ziemi Kutnowskiej, był odpowiedzialny za Dział Informacji, Propagandy i Bezpieczeństwa. Został koordynatorem młodzieżowych Grup Specjalnych odpowiedzialnych za tzw. mały sabotaż, malowanie na murach, kolportaż (VIII 1987 inicjator akcji Rycyna – kolportażu fałszywki „Głos Komunisty” m.in. wśród działaczy PZPR). XII 1986 – VIII 1988 pisał i redagował utworzoną przez siebie „Gazetę Podziemną”. W lutym 1989 zainicjował utworzenia jawnej Tymczasowej Międzyzakładowej Komisji „Solidarności” w Kutnie.

W 1989 został współredaktorem „Gazety Niezależnej”, a w 1991, zastępcą redaktora naczelnego płockiego „Gońca Obywatelskiego”. Od 1989 był prezesem SDP Koła Terenowego w Kutnie, od 1999 Stowarzyszenia Ad Memorandum im. Walentyny i Feliksa Mniewskich, a od 2003 Fundacji Odbudowy Pałacu Saskiego w Kutnie.


9 wyświetleń
bottom of page