top of page

Zmarł ppłk Janusz Kamocki ps. „Mamut”

22 października 2021 roku w wieku 94 lat odszedł na wieczną wartę ppłk Janusz Kamocki ps. „Mamut” – żołnierz Narodowej Organizacji Wojskowej, Armii Krajowej i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego.

Urodziony 2 sierpnia 1927 roku w Warszawie. Członek konspiracyjnej Narodowej Organizacji Wojskowej (ps. „Orcio”), a po jej scaleniu z Armią Krajową, w AK (ps. „Mamut”). Po wojnie działał w Narodowym Zjednoczeniu Wojskowym (ps. „Eders”). Od 1947 roku był inwigilowany przez komunistyczne organy bezpieczeństwa. Więziony w latach 1962–1963 za działalność i tworzenie odrębnych od władz komunistycznych organizacji harcerskich. Wieloletni działacz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

bottom of page