top of page

ZOW Pileckiego w Auschwitz

Witold Pilecki stworzył w niemieckim obozie KL Auschwitz kilkusetosobową konspiracyjną siatkę Związku Organizacji Wojskowej. Widział codzienną zagładę ludzkości i informował o niej świat. Przygotowywał też swojego podkomendnego i obozowego przyjaciela – Wincentego Gawrona do ucieczki i zdania ustnego raportu Komendzie Głównej Armii Krajowej:

Jeżeli uda ci się stamtąd wyfrunąć, to zaraz skontaktuj się z dowództwem podziemia. Musisz przekazać informację o tym, jak Niemcy traktują sowieckich jeńców. Jednak najważniejszą sprawą jest masowe wykańczanie Żydów. Daj dowództwu znać, że dzieci i starcy ze Słowacji zostali zagazowani, a młodzież obojga płci jest używana do ciężkich robót, co w konsekwencji wiedzie do komina. Nasze dowództwo musi zawiadomić Londyn, aby cały świat ratował Żydów od zguby. Teraz zaczęli do obozu zwozić Żydów z Belgii i Holandii pod pozorem zatrudnienia ich w niemieckim przemyśle. Niemcy gwarantują im nietykalność osobistą i nietykalność mienia. W ten sposób wchodzą łatwo w posiadanie bogactw, potrzebnych do wygrania wojny. Tych ludzi również należy ratować.

Wincenty Gawron uciekł z obozu wspólnie ze Stefanem Bieleckim i walczył później w szeregach Armii Krajowej.


9 wyświetleń
bottom of page