top of page
podpisanie zarządzenia 2-kopia.jpg

POWOŁANIE MUZEUM

29 lutego 2016 r. Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości, w obecności prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego podpisał Zarządzenie powołujące Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Siedziba Muzeum to teren byłego Aresztu Śledczego w Warszawie - Mokotowie przy ulicy Rakowieckiej37.

Uzasadnienie zarządzenia

Lokalizacja przyszłego Muzeum nie jest przypadkowa. Więzienie przy Rakowieckiej pełniło funkcję głównego więzienia politycznego od 1945 roku, przez cały okres komunistyczny, aż do roku 1989. Byli tu przetrzymywani najważniejsi członkowie podziemia niepodległościowego, m.in.: gen. August Fieldorf „Nil”, ppłk Łukasz Ciepliński „Pług”, mjr Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”, mjr Hieronim Dekutowski „Zapora”, rtm. Witold Pilecki „Witold” oraz działacze opozycji niepodległościowej lat 1956-1989 – m.in. Czesław Bielecki, Zbigniew Bujak, Andrzej Czuma, Jacek Kuroń, Kornel Morawiecki, Zofia i Zbigniew Romaszewscy, Anna Walentynowicz. Na Mokotowie więziono również przedstawicieli Kościoła katolickiego, m.in. abp. Antoniego Baraniaka, ks. Rudolfa Marszałka, ks. Zygmunta Kaczyńskiego.

Minister Zbigniew Ziobro podpisuje Zarządzenie powołujące Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL

podpisanie zarządzenie 4-kopia.jpg

16 czerwca 2020 roku minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro nominował na stanowisko Pełnomocnika Ministra Sprawiedliwości do spraw Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL Jacka Pawłowicza.

bottom of page