top of page

Specjalista w Dziale Obsługi Ekspozycji

Karolina Lizurej.jpg

Forma współpracy

• Etat/Umowa o pracę

Wymagania

Nasze wymagania
• wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów – preferowane kierunki: historia, prawo, nauki o bezpieczeństwie,
• dyspozycyjność w weekendy,
• wysoka kultura osobista,
• znajomość najnowszej historii Polski, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów podziemia niepodległościowego, opozycji antykomunistycznej oraz komunistycznego aparatu represji,
• umiejętność działania w stresie.

Zadania

Zakres obowiązków
• oprowadzanie po wystawie stałej i wystawach czasowych Muzeum,
• dbanie o stan ekspozycji,
• poszerzanie wiedzy o historii więzienia mokotowskiego,
• koordynacja grup zwiedzających,
• popularyzacja najnowszej historii Polski.

Mile widziane:

• bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
• doświadczenie w roli przewodnika muzealnego,
• doświadczenie pracy w instytucjach muzealnych,
• doświadczenie związane w wystąpieniami publicznymi.

Warunki aplikowania

Zainteresowanych prosimy o dostarczenie ofert zawierających:
• Życiorys/CV
• list motywacyjny,
• kopia dyplomu ukończenia studiów,
• referencje,
• mile widziane portfolio
• podpisana klauzula dotycząca RODO (poniżej)

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Do dnia:

15 czerwca 2023

w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@muzeumrakowiecka37.pl
• osobiście: w sekretariacie MUZEUM ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH I WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH PRL (w organizacji), ul. Rakowiecka 37, 02-521 Warszawa w godz. 9.00-15.00

Prosimy o przesyłanie CV wraz z załączoną klauzulą:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych”

lub z klauzulą (w przypadku zezwolenia na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacji):
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości prowadzonej przez Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych”

bottom of page