top of page
prace_posz_p.png

Więzienie przy Rakowieckiej jest jednym z wielu miejsc w obrębie Warszawy gdzie w latach 40 odbywały się potajemne pochówki. Dopiero od 2016 roku Instytut Pamięci Narodowej mógł prowadzić prace poszukiwawcze, mające na celu odnalezienie pochówków ofiar zbrodni komunistycznych pogrzebanych na terenie więzienia. W trakcie tych prac zostały odnalezione szczątki kilkudziesięciu osób. Aktualnie trwają badania mające na celu ustalenie tożsamości od- nalezionych osób oraz okresu z jakiego pochodzą zbiorowe mogiły.

bottom of page