top of page

 

kpt. Adam Mirecki ps. „Adaś”

 • Działacz polityczny, oficer Wojska Polskiego, Narodowej Organizacji Wojskowej i Armii Krajowej
  Kawaler Krzyża Komandorskiego
  z Gwiazda Orderu Odrodzenia Polski

  Żył 43 lata

  Urodził się 4 stycznia 1909 r. w Ulanowie w powiecie niskim. W latach trzydziestych działał w Młodzieży Wszechpolskiej oraz w Stronnictwie Narodowym. Brał udział w wojnie obronnej 1939 r. W listopadzie 1939 r. został aresztowany przez Niemców. Udało mu się zbiec z transportu do obozu jenieckiego i przedostać do Warszawy, gdzie w lutym 1940 r. wstąpił do Narodowej Organizacji Wojskowej. Był m.in. komendantem Okręgu Lubelskiego oraz Lwowskiego. Po scaleniu NOW z AK wszedł w skład Komendy Okręgu AK we Lwowie. W grudniu 1943 r. po zatrzymaniu przez gestapo był wieziony w Gross - Rosen, Bergen - Belsen oraz innych niemieckich obozach. Po powrocie do Polski został aresztowany i skazany na karę więzienia za przynależność do Stronnictwa Narodowego. Po opuszczeniu więzienia w lipcu 1949 r. nawiązał kontakt z emigracyjnym ośrodkiem Stronnictwa. Ponownie aresztowany w listopadzie 1950 r. został skazany na czterokrotna karę śmierci,

  Zamordowany z wyroku komunistycznego sadu 24 października 1952 r.
  Szczątki Adama Mireckiego zostały odnalezione w
  2017 roku przez zespół IPN na terenie kwatery „Ł” Cmentarza Wojskowego na Powązkach,

bottom of page