top of page

19 0 2 - 19 5 3

 

Oficer Wojska Polskiego
i Armii Krajowej
Kawaler Orderu Virtuti Militari
i Krzyża Walecznych (trzykrotnie)

 

Żył 51 lat

 

Urodził się 15 grudnia 1902 r. w Warszawie. Od 1917 r. aktywnie działał w harcerstwie, zdobywając w 1929 r. stopień harcmistrza. W 1920 r. zgłosił się na ochotnika do wojska i został przydzielony do batalionu harcerskiego w Pucku. We wrześniu 1939 r. był zastępca Komisarza Cywilnego przy Dow6dztwie Obrony Warszawy i jednocześnie zastępcą Prezydenta Warszawy na Pradze. Od października 1939 r. rozpoczął działalność konspiracyjna, W 1942 r. objął funkcje komendanta podziemnego Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa w Warszawie. Z ramienia władz miasta włączył się również w pomoc przy ratowaniu Żydów. Walczył w powstaniu warszawski. W marcu 1945 r. zgłosił się do Wojska Polskiego. Zdemobilizowany 9 maja 1946 r. pracował jako urzędnik, a następnie nauczyciel w Pruszkowie. Zatrzymany 11 listopada 1948 r. został fałszywie oskarżony o współpracę z okupantem oraz likwidowanie działaczy lewicowych iskazany na kare śmierci.

Zamordowany z wyroku komunistycznego sądu 5 stycznia 1953 r. Stracony w więzieniu mokotowskim przy ul. Rakowieckiej w Warszawie.  Szczątki Bronisława Chajęckiego zostały odnalezione w 2013 roku przez zespól IPN na terenie kwatery „Ł” Cmentarza Wojskowego na Powązkach. Pochowany 22 września 2019 roku na Powązkach Wojskowych.

 

płk Bronisław Chajęcki ps. ,,Boryna”

    bottom of page