top of page

1909-1949

Oficer Narodowych Sil Zbrojnych i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego

Żył 40 lat

Urodził się 19 marca 1909 r. w Lipnikach w powiecie ostrołęckim. W latach 1931- 1932 odbył służbę wojskową, Wlutym1944r. wstąpił do oddziału Narodowych Sil Zbrojnych działającego w powiecie ostrołęckim, Pełnił funkcje dowódcy kompanii. Po zakończeniu wojny pozostał w konspiracji. Walczył w działającym w rejonie gmin Kadzidło, Łyse i Myszyniec zgrupowaniu Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Od lipca 1947 r. był członkiem Komendy XVI Okręgu NZW „Mazowsze”, gdzie odpowiadał za wywiad i propagandę. Schwytany 25 czerwca 1948 r. w obławie na Komendę Okręgu w lasach w rejonie wsi Gleba, w gminie Kadzidło. Skazany na karę śmierci.

Zamordowany z wyroku komunistycznego sądu 12 sierpnia 1949 r.
Szczątki Czesława Kani zostały odnalezione w
2013 roku przez zespół IPN na terenie kwatery „Ł” Cmentarza Wojskowego na Powązkach.

ppor. Czesław Kania f ps. „Nałęcz”, „Witold”, „Wyrwa”

    bottom of page