top of page

1912-1949

Oficer
Narodowej Organizacji Wojskowej i Armii Krajowej

Żył 37 lat

Urodził się 17 września 1912 r. w Starosiedlicach. W latach 1932-1934 pełnił służbę wojskową, następnie rozpoczął naukę na Politechnice Lwowskiej. Przewodniczył Towarzystwu Bratniej Pomocy Studentów ,,Bratniak" oraz działał w Młodzieży Wszechpolskiej. W wojnie obronnej 1939 r. walczył w Samodzielnej Grupie Operacyjnej gen. Franciszka Kleeberga. 7 października dostał się do niewoli, z której po kilku dniach zbiegł. W listopadzie 1939 r. wstąpił do Organizacji Wojskowej Stronnictwa Narodowego. 20 maja 1944 r. został aresztowany przez Gestapo i osadzony na Pawiaku, a następnie w obozach Gross-Rosen i Mauthausen. Po powrocie do kraju nawiązał kontakty z Zarządem Głównym Stronnictwa Narodowego i został kurierem do władz RP na uchodźstwie. Zatrzymano go 24 listopada 1947 r. w Szczecinie. W trakcie śledztwa poddany niezwykle brutalnym torturom, zyskał wśród więzów miano ,,męczennika Mokotowa". Skazany na kare śmierci, Zamordowany z wyroku komunistycznego sądu 18 lipca 1949 r. Szczątki Jana Kaima zostały odnalezione w 2013 roku przez zespół IPN na terenie kwatery „Ł” Cmentarza Wojskowego na Powązkach.

ppor. Jan Kaim ps. „Filip”, „Wiktor”

    bottom of page