top of page
WStala_tytulowa_p.png

Pierwsza wystawa stała poświęcona zostanie Żołnierzom Wyklętym, zwiedzający w sposób kompleksowy zapozna się z historią antykomunistycznej konspiracji. Zamknięta ścieżka prowadzi po kolejnych szczeblach narracji. Odwiedzający poznają okoliczności, które doprowadziły do powstania fenomenu antykomunistycznej konspiracji; jakie organizacji konspiracyjne istniały i gdzie prowadziły swoją działalność; jak wyglądała codzienność funkcjonowania w podziemiu; a na koniec zapozna się z dramatem jakiego doświadczali żołnierze niepodległościowego podziemia za murami więzienia.
Segment wystawy poświęcony więźniom politycznym w układzie chronologicznym prezentuje najważniejsze procesy polityczne, które od połowy lat czterdziestych dwudziestego wieku toczono w Polsce. Zwiedzający zapoznają się z kolejnymi kryzysami politycznymi w okresie PRL oraz reperkusjami wobec opozycji demokratycznej. Narracja tej części wystawy kończy się wyjściem z więzienia w Barczewie Józefa Szaniawskiego (23 grudnia 1989 r).
W budynku dawnego pawilonu śledczego zostanie zlokalizowana wystawa poświęcona Bezpiece. Ekspozycja ta opowiadać będzie historię resortu bezpieczeństwa w całym okresie jego funkcjonowania w komunistycznej Polsce. Pokazana będzie zbrodnicza działalność funkcjonariuszy bezpieki oraz sposoby działania, w tym z użyciem ówczesnych technik operacyjnych.

Dopełnieniem trzech wystaw będzie część zlokalizowana w X Pawilonie: zostanie tam zrekonstruowane więzienie z okresu stalinowskiego – przywrócony historyczny układ, wyposażenie pomieszczeń i kolorystyka ścian.

Łączna powierzchnia wszystkich czterech ekspozycji wyniesie ok. 7 000 metrów kwadratowych. Tym samym Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL będzie jednym z największych projektów muzealnych w Polsce, porównywalnym z Muzeum Historii Polski.

bottom of page