top of page

My Items

Muszyński Wojciech

Muszyński Wojciech

Historyk, dr nauk humanistycznych w zakresie historii. Pracownik naukowy Biura Badań Historycznych IPN w Warszawie. Wydawca pisma naukowego "Glaukopis" (od 2003 r.). Badacz najnowszych dziejów Polski, ze szczególnym uwzględnieniem historii politycznej, stosunków polsko-żydowskich, walk Polaków o niepodległość (1914-1919) oraz historii wojskowości w XX wieku. Autor m.in. Białe Legiony przeciwko bolszewikom. Polskie formacje w Rosji 1918–1920 (2019), Białe Legiony 1914-1918 (2018); Toreadorzy Hitlera. Hiszpańscy ochotnicy w Wehrmachcie i Waffen-SS (2019).

Jerzy Muszyński

Jerzy Muszyński

Historyk, dr nauk humanistycznych w zakresie historii. Pracownik naukowy Biura Badań Historycznych IPN w Warszawie. Wydawca pisma naukowego "Glaukopis" (od 2003 r.). Badacz najnowszych dziejów Polski, ze szczególnym uwzględnieniem historii politycznej, stosunków polsko-żydowskich, walk Polaków o niepodległość (1914-1919) oraz historii wojskowości w XX wieku. Autor m.in. Białe Legiony przeciwko bolszewikom. Polskie formacje w Rosji 1918–1920 (2019), Białe Legiony 1914-1918 (2018); Toreadorzy Hitlera. Hiszpańscy ochotnicy w Wehrmachcie i Waffen-SS (2019).

Mazurek Piotr

Mazurek Piotr

Absolwent Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 10 lat aktywnie zaangażowany w działalność organizacji pozarządowych, głównie o profilu młodzieżowym. Współorganizował m.in. wiele edycji Warszawskiego Marszu Rotmistrza Pileckiego oraz Forum Organizacji Młodzieżowych „Wspólnie dla Przyszłości”. W 2011 roku był współzałożycielem Społecznego Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.
Od listopada 2015 roku pracuje w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Pełnił funkcje: asystenta politycznego, doradcy oraz Szefa Gabinetu Politycznego Wiceprezesa Rady Ministrów Piotra Glińskiego.

Wołłejko Michał

Wołłejko Michał

historyk i publicysta, 9 września 2020r. powołany w skład Rady Programowej Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL przez Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro.

Kurtyka Paweł

Kurtyka Paweł

Zawodu architekt i manager. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej oraz Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wiceprezes zarządu biura projektowego AMW Invest sp. z o.o, będącego częścią grupy Agencji Mienia Wojskowego. Projektant generalny w prowadzonych pod jego nadzorem projektach architektoniczno-budowlanych. Specjalizuje się w projektowaniu urbanistycznym oraz projektowaniu specjalnym dla celów obronności, bezpieczeństwa państwa i potrzeb Sił Zbrojnych RP. Doświadczenie zdobywał jako przedsiębiorca prowadząc własną działalność gospodarczą.

Nawrocki Karol

Nawrocki Karol

Historyk, działacz społeczny, specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi.
Absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego, od 2013 r. doktor nauk humanistycznych. Od 2009 r. pracownik Instytutu Pamięci Narodowej; w latach 2014-2017 naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN Gdańsk, od 2017 r. dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Członek Rady Dyplomacji Historycznej przy Ministrze Spraw Zagranicznych RP. Alumn projektu Departamentu Stanu USA International Visitor Leadership Program (IVLP) – „Engaging and Educating Society about Painful Episodes in a Nation's History”.

Łabuszewski Tomasz

Łabuszewski Tomasz


Urodzony w 1966, historyk, dr, naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Warszawie. Autor książek: (z K. Krajewskim) „Łupaszka”, „Młot”, „Huzar”. Działalność 5 i 6 Brygady Wileńskiej AK (1944–1952) (2002); (z K. Krajewskim i P. Niwińskim) Brygady „Łupaszki”. 5 i 6 Wileńska Brygada AK w fotografii 1943–1952 (2010); Rzeczpospolita utracona / A Republic Lost (2011); (red. naukowa) Śladami zbrodni. Przewodnik po miejscach represji komunistycznych lat 1944–1956 (2012) i in.

Krajewski Kazimierz

Krajewski Kazimierz

Urodzony w 1955 r., prawnik, historyk, dr, pracownik Biura Badań Historycznych w Oddziale IPN w Warszawie. Prezes Nowogródzkiego Okręgu Światowego Związku Żołnierzy AK. Autor książek: Na ziemi nowogródzkiej. „NOW” – Nowogródzki Okręg Armii Krajowej (1997); (z T. Łabuszewskim) „Łupaszka”, „Młot”, „Huzar”. Działalność 5 i 6 Brygady Wileńskiej AK (1944–1952) (2002); Nowogródzki Okręg AK w dokumentach (2009); (z T. Łabuszewskim i P. Niwińskim) Brygady „Łupaszki”. 5 i 6 Wileńska Brygada AK w fotografii 1943–1952 (2010); Na straconych posterunkach. Armia Krajowa na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej 1939–1945 (2015) i in.

Niwiński Piotr

Niwiński Piotr

Urodzony 3 lipca 1966 r. Historyk, politolog, wykładowca akademicki, autor publikacji z zakresu historii najnowszej ze szczególnym uwzględnieniem tematyki dziejów podziemia niepodległościowego na Wileńszczyźnie oraz aparatu represji na Pomorzu po 1945 r.
Absolwent historii na KUL, od 1994 r. związany z Uniwersytetem Gdańskim. W 1998 r. obronił napisaną pod kierunkiem Tomasza Strzembosza pracę doktorską „Okręg Wileński Armii Krajowej 1944-1948”.
Od 2016 r. kierownik Zakładu Nauki o Bezpieczeństwie na Uniwersytecie Gdańskim. Pracownik Instytutu Pamięci Narodowej. Członek Rady Fundacji im. Tomasza Strzembosza,

Musiał Filip

Musiał Filip

Urodzony 4 lutego 1976 r., historyk, politolog, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, profesor i kierownik Katedry Historii Politycznej w Akademii Ignatianum w Krakowie. Autor publikacji z zakresu historii Polski XX w., ze szczególnym uwzględnieniem dziejów komunistycznego aparatu represji oraz opozycji i oporu w Polsce „ludowej”.
Absolwent politologii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz podyplomowego Studium Dziennikarskiego na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Doktorat z nauk politycznych obronił na UJ (2004), habilitację z historii uzyskał na Uniwersytecie Zielonogórskim (2011).

Cenckiewicz Sławomir

Cenckiewicz Sławomir

Urodzony 20 lipca 1971 r. w Gdyni. Historyk i publicysta, wykładowca akademicki, profesor Akademii Sztuki Wojennej i dyrektor Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie. Jest absolwentem Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego. W 1997 r. obronił pracę magisterską pod kierunkiem prof. Romana Wapińskiego na podstawie rozprawy Geneza opozycji lewicowo-liberalnej w PRL (1956–1968) (wyróżnienie rektora). W styczniu 2003 r. w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego obronił pracę doktorską na podstawie rozprawy Tadeusz Katelbach (1897–1977). Biografia polityczna (promotor – prof. Roman Wapiński). W latach 2003–2006 był adiunktem w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego.

Kasprzyk Jan Józef

Kasprzyk Jan Józef

Jan Józef Kasprzyk – ur. 12.03.1975 r. w Warszawie, historyk, urzędnik, samorządowiec, działacz społeczny.
Absolwent historii UW, autor publikacji poświęconych dziejom II Rzeczypospolitej.
Od grudnia 2015 do lutego 2016 – zastępca, a następnie Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, współautor polityki historycznej państwa, organizator uroczystości upamiętniających czyn niepodległościowy w Polsce i poza granicami, autor i realizator wielu programów pomocowych adresowanych do kombatantów, osób represjonowanych i działaczy opozycji antykomunistycznej.

bottom of page