top of page
Frazik Wojciech

dr Wojciech Frazik

Dr Wojciech Frazik (ur. 1962), historyk, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Krakowie, redaktor naczelny „Zeszytów Historycznych WiN-u”. Bada dzieje konspiracji niepodległościowej 1939–1956 oraz struktury i metody działania komunistycznego aparatu represji. Autor biografii politycznej Wacława Felczaka. Członek redakcji periodyku „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989” oraz Komitetu Redakcyjnego słownika biograficznego Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944–1956. Członek Rady Programowej Fundacji im. Janusza Kurtyki.

Rada Muzeum

bottom of page