top of page
Kurtyka Paweł

dr Paweł Kurtyka

Zawodu architekt i manager. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej oraz Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wiceprezes zarządu biura projektowego AMW Invest sp. z o.o, będącego częścią grupy Agencji Mienia Wojskowego. Projektant generalny w prowadzonych pod jego nadzorem projektach architektoniczno-budowlanych. Specjalizuje się w projektowaniu urbanistycznym oraz projektowaniu specjalnym dla celów obronności, bezpieczeństwa państwa i potrzeb Sił Zbrojnych RP. Doświadczenie zdobywał jako przedsiębiorca prowadząc własną działalność gospodarczą.

Pełnił również funkcję Kierownika Działu Projektowo-Inwestycyjnego Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. W zakresie nadzoru korporacyjnego posiada zdany egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Jest członkiem rady nadzorczej PGE Baltica sp. z o.o. oraz MS TFI S.A. Pełnił również funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej AMW.
Od 2010 r. działa w sektorze organizacji pozarządowych: Prezes Zarządu Fundacji im. Janusza Kurtyki, założyciel, w latach 2010-2014 Prezes, a obecnie Prezes Honorowy Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej. Członek kapituły Nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej". Odznaczony w dniu 1 marca 2019 roku przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Brązowym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności na rzecz upamiętniania historii Polski i za propagowanie wiedzy o Żołnierzach Wyklętych.

Rada Muzeum

bottom of page