top of page
Mazurek Piotr

Piotr Mazurek

Absolwent Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 10 lat aktywnie zaangażowany w działalność organizacji pozarządowych, głównie o profilu młodzieżowym. Współorganizował m.in. wiele edycji Warszawskiego Marszu Rotmistrza Pileckiego oraz Forum Organizacji Młodzieżowych „Wspólnie dla Przyszłości”. W 2011 roku był współzałożycielem Społecznego Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.
Od listopada 2015 roku pracuje w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Pełnił funkcje: asystenta politycznego, doradcy oraz Szefa Gabinetu Politycznego Wiceprezesa Rady Ministrów Piotra Glińskiego.

W lutym 2016 roku prezydent RP Andrzej Duda powołał go w skład Narodowej Rady Rozwoju. W 2017 roku prezes IPN Jarosław Szarek powołał go do Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. W 2018 roku został członkiem Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

W wyborach samorządowych w 2018 roku został wybrany radnym Rady m.st. Warszawy.

23 września 2020 roku premier Mateusz Morawiecki powołał go na urzędy podsekretarza stanu w KPRM i pełnomocnika rządu ds. polityki młodzieżowej. W listopadzie 2020 roku został także członkiem Rady Działalności Pożytku Publicznego. 16 listopada 2020 roku został sekretarzem stanu w KPRM oraz wiceprzewodniczącym Komitetu do spraw Pożytku Publicznego.

Rada Muzeum

bottom of page