top of page
Musiał Filip

dr hab. Filip Musiał, prof. AIK

Urodzony 4 lutego 1976 r., historyk, politolog, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, profesor i kierownik Katedry Historii Politycznej w Akademii Ignatianum w Krakowie. Autor publikacji z zakresu historii Polski XX w., ze szczególnym uwzględnieniem dziejów komunistycznego aparatu represji oraz opozycji i oporu w Polsce „ludowej”.
Absolwent politologii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz podyplomowego Studium Dziennikarskiego na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Doktorat z nauk politycznych obronił na UJ (2004), habilitację z historii uzyskał na Uniwersytecie Zielonogórskim (2011).

Redaktor naczelny rocznika „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989”, zastępca redaktora naczelnego półrocznika „Zeszyty Historyczne WiN-u”. Członek Rady Programowej „Biuletynu Informacyjnego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej” oraz Kolegium „Biuletynu IPN”.
Członek Rady Dyplomacji Historycznej przy MSZ, a także Rady Fundacji Janusza Kurtyki.
Za aktywność związaną z badaniami i popularyzacją historii najnowszej, a także z działalnością edukacyjną i wystawienniczą odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości (2019), Medalem „Pro Memoria” (2009), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2019).

Rada Muzeum

bottom of page